Προϋπολογισμοί νοσοκομείων 2018: Η λύση του γόρδιου δεσμού ή η αρχή μιας αέναης (υπο) χρηματοδότησης

 Προϋπολογισμοί νοσοκομείων 2018:  Η λύση του γόρδιου δεσμού ή η αρχή μιας αέναης (υπο) χρηματοδότησης

Μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου τα νοσοκομεία εμφανιζόντουσαν να είναι κερδοφόρα Νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ: Μήπως πραγματικά είναι κερδοφόρα; με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) που ανακοινώνονταν κάθε μήνα και πολλοί πίστευαν ότι ίσως κρυβόταν μια ευχάριστη έκπληξη για το σύστημα υγείας. Τα πολλά συσσωρευμένα προβλήματα του όλα τα προηγούμενα έτη φαινόταν να βρίσκουν την λύση τους τουλάχιστον όσον αφορά την οικονομική τους διαχείριση. Μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού τα δεδομένα ήταν όπως περιγράφονται παραπάνω. Γιατί όμως τα νοσοκομεία ενώ είχαν ταμειακά διαθέσιμα δεν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν?

Ένας λόγος ήταν η ανεπάρκεια των υπηρεσιών τους να καταχωρήσουν και να ενταλματοποιήσουν τα τιμολόγια για να μπορούν αυτά να πληρωθούν στους δικαιούχους τους. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι τελικά οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται μόνο και μόνο για να υπάρχει νομιμοφάνεια για την αποφυγή του ελέγχου από το  Ελεγκτικό Συνέδριο για τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται κατά κόρον, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, ή και για κάποιους άλλους λόγους. Αποτέλεσμα ήταν να εκδίδονται πράξεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να μην μπορούν να πληρωθούν. Και ο τελευταίος ήταν ότι τα διαθέσιμα των νοσοκομείων δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αφού υπήρχε η μνημονιακή δέσμευση να μην ξεπεράσει η δαπάνη των νοσοκομείων ένα ορισμένο ύψος κάθε χρόνο. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το παρακάμψει αφού αύξηση του προϋπολογισμού ενός νοσοκομείου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα του, θα αύξανε τον προϋπολογισμό του υπουργείου υγείας για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Είναι λοιπόν απόλυτα σωστό και έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ, χωρίς μείωση του ορίου αγορών, δηλαδή των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ, το οποίο παραμένει σταθερό στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου (ΜΠΔΣ).

Αυτό θα  αντισταθμιστεί από την ισοδύναμη αύξηση της μεταβίβασης πόρων του ΕΟΠΥΥ προς το ΕΣΥ και από τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων.

Εδώ έχουμε την λύση του γόρδιου δεσμού που ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα , αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Θα πρέπει να εξετάσει κανείς όμως πως προέκυψαν αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα.

Να δούμε αν τα νοσοκομεία που έχουν υψηλά ταμειακά διαθέσιμα είναι αυτά που έχουν και τα περισσότερα ληξιπρόθεσμα. Εάν είναι αυτά που δεν διενήργησαν ούτε ένα δημόσιο διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και είχαν δικαίως προβλήματα με το Ελεγκτικό Συνέδριο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πληρωθούν οι προμηθευτές αλλά και οι εργαζόμενοι τους.

Οι απαντήσεις υπάρχουν, είναι εύκολες και είναι πάρα πολλές. Αρκεί να θελήσει κάποιος να τις δημοσιοποιήσει και να τις αναλύσει. Μέχρι εδώ τα στοιχεία αναδεικνύουν κάτι θετικό.

Όμως ο προϋπολογισμός του 2018, με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, θα ξεκινήσει με ληξιπρόθεσμα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ προς τους παρόχους που θα ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι εμφανές από το γεγονός ότι παρ’όλο που επιχορηγήθηκαν με ένα σημαντικό ποσό αυτά δεν κατάφεραν να τα μειώσουν.

Έως τις 31.12.2017 τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα Νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ) εξαιρούνταν της διαδικασίας εκκαθάρισης και θα ενταχθούν σε αυτή από 1.1.2018.Αυτόν σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με τα ισχύοντα ΚΕΝ ακριβώς και οι άλλοι πάροχοι υγείας (π.χ ιδιωτικές κλινικές). Μπορεί να φανταστεί κανείς τι θα γίνει. Πόσα ΚΕΝ θ ’απορριφθούν είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους. Κάποιος θα βιαστεί να πει ότι και σήμερα τα νοσοκομεία αποδίδουν λογαριασμό  στον ΕΟΠΥΥ. Αυτή είναι η μισή αλήθεια γιατί κάποια δεν στέλνουν καθόλου ή κάποια άλλα για δαπάνες 20 εκατ. ευρώ αποστέλλουν μόνο για 1 εκατ. ευρώ! Και εάν κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα νοσοκομεία δεν εισπράττουν από τον ΕΟΠΥΥ ίσως να μην γνωρίζουν ότι με το άρθρο 51 του Ν. 4384/2016, διεγράφησαν οι απαιτήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ έναντι του ΕΟΠΥΥ, που προέρχονταν από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο ύψος των ετησίων χρηματοδοτήσεων τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τα έτη 2012, 2013 και 2014, ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους. Το αποτέλεσμα αυτό θα απεικονιζόταν στις λογιστικές καταστάσεις του έτους 2016.Μεχρι στιγμής όμως ελάχιστα νοσοκομεία δημοσίευσαν ισολογισμό και έτσι δεν είναι γνωστή η οικονομική και διαχειριστική κατάσταση τους.

Η μη λειτουργία της ΕΠΥ μετά την ψήφιση της σύστασης του ΕΚΕΠΥ είχε σαν αποτέλεσμα να μην υπάρξει το ΠΠΥΦΥ για το 2018. Δεν είναι λοιπόν γνωστές οι ανάγκες των νοσοκομείων για να λειτουργήσουν και αυτό θα προκαλέσει μια σοβαρή καθυστέρηση στην σύνταξη και έγκριση των προϋπολογισμών τους με ότι αυτό συνεπάγεται. Θα συνεχιστεί η προμήθεια υλικών-φαρμάκων και αναλωσίμων «εξωσυμβατικά» με αποτέλεσμα την έλλειψη διαφάνειας, ελέγχου των δαπανών και την προμήθεια ελαττωματικών προϊόντων για τα οποία δεν μπορούν να προβάλουν αντιρρήσεις. Οι προμήθειες εκτός των ΠΠΥΦΥ παλαιοτέρων ετων συνετέλεσαν στην σπατάλη , την αδιαφάνεια και την έλλειψη υλικών και πόρων.

Τι θα γίνει λοιπόν το 2018? Θα μπορέσουν για μια και μόνο φορά να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα των νοσοκομείων , περίπου 400 εκατ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε αυτά προέκυψαν λόγω μη πληρωμής προμηθευτών τα προηγούμενα χρόνια και όχι λόγω καλής και χρηστής διαχείρισης (απόδειξη η ανάγκη νομιμοποίησης 19 φορές των διαδικασιών που παράνομα υιοθετήθηκαν). Ελάχιστα νοσοκομεία είχαν επιπλέον πόρους μόνο από δωρεές ή κληρονομιές.

Τα ληξιπρόθεσμα του 2017 θα μεταφερθούν στο 2018 και θα αποτελούν ένα ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί από την ήδη μειωμένη οροφή των δαπανών λόγω του  ΜΠΔΣ.

Ο ΕΟΠΥΥ θα τα αποζημιώνει με τα ισχύοντα ΚΕΝ ακριβώς όπως και τους  άλλους πάροχους υγείας (π.χ ιδιωτικές κλινικές).

Και τέλος θα έχει περάσει στη συνείδηση «κάποιων» ότι με 932 εκατ. ευρώ μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η αρχή μιας άλλης αέναης (υπο) χρηματοδότησης ξεκινάει.

Προϋπολογισμός 2018:Τι φέρνει η νέα χρονιά στο χώρο της υγείας

Φαρμακευτική δαπάνη 2016: Χρήσιμα συμπεράσματα

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

Νοσοκομειακό Clawback: Η ώρα της αλήθειας

Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις της υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Advertisement