Αξιοπιστία δεδομένων και μελέτες στην Ελλάδα

Πρόσφατα παρουσιάστηκε μια μελέτη σκοπιμότητας για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από ιδιωτικό ίδρυμα.

Σκοπός της μελέτης ήταν να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση και να διατυπώσει προτάσεις για την επέκταση της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην ελληνική επικράτεια.

Και όπως κάθε μελέτη έπρεπε να λάβει τα ισχύοντα δεδομένα όσον αφορά τους ασθενείς, τους γιατρούς, τις κλίνες ,τον αριθμό των θανάτων και τις παθήσεις.

Παρόλο που στην Ελλάδα υπάρχει μια συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) που καταγράφει κάθε έτος τα δεδομένα, με συστηματικό τρόπο  και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την μελέτη ελήφθησαν δεδομένα από τον Π.Ο.Υ και την Παγκόσμια Τράπεζα και μάλιστα παλαιοτέρων ετών .

Συγκεκριμένα το σύνολο των θανάτων λήφθηκε από τον Π.Ο.Υ (121.086 για το 2016) ενώ η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει για το ίδιο έτος 118.792. Η ΕΛΣΤΑΤ μάλιστα έχει δημοσιεύσει και στοιχεία για το 2017 (124.501). Θα πρέπει να εξεταστεί πως έχουν καταγραφεί και ταξινομηθεί οι αιτίες θανάτου στη μελέτη με τόση ακρίβεια όταν δεν υπάρχουν καν μητρώα ασθενών προκειμένου να τους χορηγούνται φάρμακα και να παρακολουθείται η εξέλιξη της ασθενείας τους. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει το 11ο υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ, το οποίο είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ28.

Η μελέτη αναγράφει ότι οι δαπάνες για την υγεία ήταν 8,3% για το 2014 (7,95 κατά την ΕΛΣΤΑΤ το ίδιο έτος ),ενώ υπάρχουν στοιχεία για το 2017 από την ΕΛΣΤΑΤ (8,04%) τα οποία δεν αναφέρονται.

Η πυκνότητα των γιατρών σύμφωνα με τη μελέτη είναι 6,26 /100.000 κατοίκους (6,1 κατά την ΕΛΣΤΑΤ). Θα πρέπει να γίνει πιο ευδιάκριτο τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πυκνότητα. Περιλαμβάνει όλους τους γιατρούς που είναι εγγεγραμμένοι στους ιατρικούς συλλόγους, περιλαμβάνει και αυτούς που είναι στο εξωτερικό ή ακόμα και αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί;

Τέλος οι κλίνες στη μελέτη αναφέρονται σαν 50.395 αλλά με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αυτές είναι 49.224 (2017) και για την ακρίβεια οι κλίνες κλειστής νοσηλείας είναι 45.267 και μαζί με αυτές της ανοικτής νοσηλείας (3.957) είναι συνολικά 49.224.

Παρ’όλα αυτά η ΕΛΣΤΑΤ δεν διευκρινίζει αν αυτές οι κλίνες είναι οργανικές ή αναπτυγμένες *1. Είναι γνωστό ότι οι αναπτυγμένες κλίνες είναι περίπου 15-20% λιγότερες από τις οργανικές.

Ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι οι αποκλίσεις είναι μικρές για τη συγκεκριμένη μελέτη. Όμως είναι μια καλή αφορμή για να ξαναεξεταστούν οι πηγές στις οποίες αναφέρονται οι μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να θεωρούνται πιο αξιόπιστοι συμβουλευτικοί οίκοι ή οργανισμοί του εξωτερικού και όχι η ΕΛΣΤΑΤ και γιατί οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κατά το δοκούν μόνο τα στοιχεία που τους εξυπηρετούν.

Τα λανθασμένα στοιχεία αναπαράγονται σε άλλες μελέτες και επιστημονικά άρθρα δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την Ελλάδα ,από την πραγματική, με αποτέλεσμα να εξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα και να δίνονται λάθος προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων που και υπαρκτά είναι και σοβαρά.

*1  Ορισμός ΕΛΣΤΑΤ για τη δύναμη των κλινών «Η Δύναμη κλινών διακρίνεται σε Οργανική Δύναμη (σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου ή την άδεια λειτουργίας της κλινικής) και στις Αναπτυγμένες Κλίνες που είναι αυτές που διατίθενται για νοσηλεία. Οι κλίνες διακρίνονται σε κλειστής και ημερήσιας Νοσηλείας. Επίσης παρουσιάζονται ανά τομέα διακρινόμενες στον Παθολογικό, Χειρουργικό, Ψυχιατρικό και λοιπούς τομείς ή Διατομεακά».

Clawback και αναξιοπιστία υπολογισμών και δεδομένων

ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Όταν η ανάπτυξη στην Ελλάδα ακόμα προσπαθεί να ερμηνευτεί!

Advertisement