Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

E-Catalogues: Εργαλείο διαφάνειας και εξορθολογισμού των δημοσίων συμβάσεων στην υγεία

Οι προμήθειες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας αποτελούν ένα ευαίσθητο και σημαντικό πρόβλημα τόσο όσον αφορά την διαδικασία με την οποία πραγματοποιούνται όσο και στη ύπαρξη υλικών και υπηρεσιών στα νοσοκομεία όταν απαιτούνται. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις προβλέπουν πολλά και σημαντικά εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξάλειψη των προβλημάτων αυτών. Οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις της Ε.Ε παρουσιάζουν, κατά το δυνατόν, διάφορα ψηφιακά μέσα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συμβάσεων: ηλεκτρονικά μέσα υποβολής προσφορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ecatalogues) και δυναμικά συστήματα αγορών. Επιπλέον, τα τυποποιημένα έντυπα για τις προκηρύξεις διαγωνισμών απαιτούν από τους αναθέτοντες φορείς να αναφέρουν στις προκηρύξεις διαγωνισμού εάν ο αναθέτων φορέας αποδέχεται – ή μάλλον απαιτεί – ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το ενδιαφέρον για τη χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έχει αυξηθεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. H έννοια των ηλεκτρονικών καταλόγων δεν είναι εντελώς νέα στις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Το άρθρο 36 της οδηγίας 24/2014 δίνει έναν σαφέστερο ορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ως τεχνικές και εργαλεία ηλεκτρονικών προμηθειών.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στη προ όσο και τη μετά διαγωνιστική διαδικασία. Στόχος είναι η παροχή ευκολότερων και αποτελεσματικότερων μέσων για την πραγματοποίηση παραγγελιών  σε ήδη υπάρχουσες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε μικρότερους οργανισμούς, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Στην απλούστερη μορφή τους, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να είναι φύλλα εργασίας προσαρτημένα σε έγγραφα προμηθειών για την υποβολή αιτήσεων για προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών των προμηθευτών, τιμές και εκπτώσεις.

Με την αύξηση της πολυπλοκότητας της εφαρμογής, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι σε τυποποιημένη μορφή XML μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα ηλεκτρονικής παραγγελίας σε συμβάσεις, συμφωνίες-πλαίσιο και DPS, επιτρέποντας επίσης την αυτόματη αντιστοίχιση τιμολογίων. Η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων προβλέπεται και στην Ελλάδα από το 2001 και από το 2020 θα γίνει υποχρεωτική. Μπορούν λοιπόν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι να συμβάλουν σημαντικά και σε αυτό το τομέα της διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Η ηλεκτρονική παραγγελία μπορεί να αποφέρει οφέλη όχι μόνο στον εξορθολογισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων αλλά και στο έμμεσο κόστος των συμβάσεων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντί να μάθουν περίπλοκους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να επικεντρωθούν στις βασικές ικανότητές τους. Όταν οι εμπειρογνώμονες στον τομέα των προμηθειών τους έχουν παράσχει μια λύση για εύκολη παραγγελία από ήδη υπάρχουσες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο, ο χρόνος και η προσπάθεια που δαπανώνται για την αγορά των απαραίτητων προμηθειών και υπηρεσιών μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Όταν οι συμφωνίες-πλαίσιο παρέχονται σε κεντρικό επίπεδο, τα οφέλη αυξάνονται. με μοναδικές συμφωνίες-πλαίσιο προμηθευτών, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν παραγγελίες απευθείας από καταλόγους σε προμηθευτές που έχουν επιλεγεί από διαγωνισμό.

Η ηλεκτρονική παραγγελία, όταν εφαρμόζεται μέσω των μητρώων δημοσίων συμβάσεων, αυξάνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις προμήθειες. Επίσης, οι πιο μακροπρόθεσμες στατιστικές που διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα παρέχουν πληροφορίες για ακριβέστερες προβλέψεις και προγραμματισμό.

Η εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παραγγελίας, ιδίως σε αρκετούς οργανισμούς, απαιτεί συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών μονάδων εντός της κρατικής διοίκησης και με τους προμηθευτές που έχουν συνάψει σύμβαση. Πριν από την εισαγωγή των ηλεκτρονικών παραγγελιών στους χρήστες, πρέπει να προετοιμάζονται οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ή να καταγραφούν οι κατάλογοι σε διάφορους τομείς προϊόντων και υπηρεσιών από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή του συστήματος. Η εισαγωγή θα πρέπει να προσεγγιστεί υπο την έννοια της αλλαγής διαχείρισης (διοίκησης).

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν: οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να υποβάλλουν, ως μέρος των εγγράφων προμηθειών, πρότυπα με τα οποία οι προμηθευτές αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος / υπηρεσίας και τις τιμές. Στα στάδια μετά την ανάθεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί κατάλογοι για την παραγγελία και την απόσυρση από υφιστάμενες συμβάσεις, συμφωνίες-πλαίσια και δυναμικά συστήματα αγορών. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και οι ηλεκτρονικές παραγγελίες διευκολύνουν την αντιστοίχιση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, αντικαθιστώντας τις διαδικασίες χειρωνακτικής έγκρισης, ελέγχου και αντιστοίχισης των τιμολογίων, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και μειώνοντας τις επενδύσεις χρόνου και το κόστος που συνδέεται με την επεξεργασία των τιμολογίων. Τα συστήματα παραγγελίας αποτελούν επίσης σημαντική πηγή πληροφοριών για τα μητρώα συμβολαίων.

Οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των δύο κύριων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία: την ανάγκη μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών σε πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών και την ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι σύντομα θα αξιοποιηθούν τόσο στην υγεία όσο και γενικότερα στις δημόσιες συμβάσεις. Θα αποτελέσουν την κορωνίδα της διαφάνειας, των ελλείψεων στα νοσοκομεία της μείωσης των δαπανών αλλά και των ληξιπρόθεσμων.

Με την εμφάνιση νέων τεχνικών εργαλείων και την αύξηση της ψηφιοποίησης, τα δεδομένα σε δομημένη μορφή μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε άλλα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Εκτός από την υποβολή προσφορών, οι κατάλογοι δομημένης μορφής μπορούν όντως να χρησιμοποιηθούν σε όλη τη διαδικασία προμηθειών: στάδιο σχεδιασμού, διαγωνισμού, παραγγελίας και διαχείρισης συμβάσεων.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς καταλόγους σε διάφορα στάδια της ηλεκτρονικής προμήθειας ως μέσο παρουσίασης και οργάνωσης των πληροφοριών κατά τρόπο κοινό για όλους τους συμμετέχοντες υποψήφιους και που προσφέρεται για ηλεκτρονική επεξεργασία κατά τις διαδικασίες προμηθειών. Στο στάδιο της προ-ανάθεσης, οι κεντρικοί οργανισμοί αγορών και οι αρχές που παρακολουθούν την προμήθεια μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς καταλόγους για τη συλλογή των αναγκών από τους οργανισμούς αγοράς.

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού και οικονομικά δημόσιων νοσοκομείων

Συμφωνίες Πλαίσιο: Πόσο τελικά συμφέρουν στο ελληνικό σύστημα προμηθειών για την υγεία

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία και ληξιπρόθεσμα

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία από 01/01/2019. Πότε πραγματικά καταργήθηκε

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού 2019 στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει με το clawback

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΗΔΗΣ 2017: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΑΠΥ και Προμήθειες στην Υγεία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει.

Προϋπολογισμοί νοσοκομείων 2018: Η λύση του γόρδιου δεσμού ή η αρχή μιας αέναης (υπο) χρηματοδότησης

 

Advertisement

Συμφωνίες Πλαίσιο: Πόσο τελικά συμφέρουν στο ελληνικό σύστημα προμηθειών για την υγεία

Οι συμφωνίες πλαίσιο είναι μια διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπεται στις οδηγίες 24, 25 /2014 και το νόμο 4412/2016.

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται συμφωνία μεταξύ μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Οι αναθέτουσες αρχές επιτρέπεται να αποκτούν συγκεκριμένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τη συμφωνία-πλαίσιο, είτε ζητώντας τα από έναν από τους οικονομικούς φορείς, που καθορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και βάσει των όρων που έχουν ήδη τεθεί, είτε αναθέτοντας συγκεκριμένη σύμβαση για τα εν λόγω έργα, αγαθά ή υπηρεσίες μετά τη διεξαγωγή «μίνι διαγωνισμών» μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία-πλαίσιο. Για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της προμήθειας για τη συμφωνία-πλαίσιο τα αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η επιλογή μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαισίου. Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν επί παραδείγματι να συνδέονται με την ποσότητα, την αξία ή τα χαρακτηριστικά των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της ανάγκης υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών ή ασφαλείας, ή με τις εξελίξεις των επιπέδων των τιμών σε σύγκριση με προκαθορισμένο δείκτη τιμών.

Οι συμφωνίες-πλαίσιο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εσφαλμένα ή με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείουν, να περιορίζουν ή να στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι, ενώ οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο πρέπει να ανατεθούν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της ίδιας της συμφωνίας-πλαισίου, η διάρκεια των επιμέρους συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο δεν απαιτείται να συμπίπτει με τη διάρκειά της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου, αλλά μπορεί να είναι, κατά περίπτωση, βραχύτερη ή μακρότερη. Θα πρέπει, ιδίως, να επιτρέπεται ο καθορισμός της διάρκειας των επιμέρους συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεσή τους, όπου περιλαμβάνεται η συντήρηση εξοπλισμού με προσδόκιμο ωφέλιμης διάρκειας ζωής μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών ή όπου απαιτείται ευρείας έκτασης εκπαίδευση του προσωπικού για την εκτέλεση της σύμβασης.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να επιτραπεί διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών για τις ίδιες τις συμφωνίες-πλαίσια. Τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένες με κριτήριο, ιδίως, το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου, μπορούν να προκύψουν, για παράδειγμα, όταν χρειάζεται να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς εξοπλισμό με περίοδο απόσβεσης μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών, ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου.

Οι αναθέτουσες αρχές για τις οποίες συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο θα πρέπει να μπορούν να τη χρησιμοποιούν για μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες αγορές. Λόγω του μεγάλου όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων οι τεχνικές αυτές μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του ανταγωνισμού και θα πρέπει να ενισχύσουν την επαγγελματική διαχείριση των δημόσιων αγορών.

Οι κεντρικές αρχές αγορών λειτουργούν με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Μπορούν να λειτουργούν πρώτον ως πωλητές χονδρικής που αγοράζουν, αποθηκεύουν ή επαναπωλούν ή δεύτερον, μπορούν να λειτουργούν ως μεσάζοντες που αναθέτουν συμβάσεις, χειρίζονται δυναμικά συστήματα αγορών ή συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια για χρήση από τις αναθέτουσες αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αναλαμβάνουν τον ρόλο του μεσάζοντα, διεξάγοντας αυτόνομα τις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης, χωρίς να λαμβάνουν λεπτομερείς οδηγίες από τις οικείες αναθέτουσες αρχές· σε άλλες περιπτώσεις, μπορούν να διεξάγουν τις διαδικασίες ανάθεσης βάσει οδηγιών από τις οικείες αναθέτουσες αρχές, εξ ονόματός τους και για λογαριασμό τους.

Στην Ελλάδα προκηρύχθηκαν αρκετοί διαγωνισμοί από την ΕΠΥ με την μορφή των ΣΠ. Ελάχιστοι τελείωσαν και τα αποτελέσματα φάνηκε ότι δεν είναι τα αναμενόμενα. Το κυριότερο όλων είναι ότι ολοκληρώθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν μετά από πολλά χρόνια, πέραν των 4, με αποτέλεσμα όσοι είχαν αντικείμενο προμήθειας ιατροτεχνολογικό υλικό να είναι προηγούμενης τεχνολογίας ενώ και οι τιμές είχαν μειωθεί στην αγορά και στα νοσοκομεία περισσότερο από τις τιμές που είχαν επιτευχθεί στις ΣΠ. Όταν για ένα διαγωνισμό που αφορά Ι/Π απαιτούνται 2 χρόνια για την προκήρυξη του διαγωνισμού, 4 τουλάχιστον χρόνια για να ολοκληρωθεί, 1 για να συμβασιοποιηθεί και δυνατότητα 4 χρόνων για να υλοποιηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι στην 10ετία το ΙΠ θα έχει απαξιωθεί και η τιμή του θα έχει μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Institute Of Supply Chain and Hospital Technology (https://supplyhospitals.org/ ) σε δείγμα 158 υλικών που υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΚΑΠΥ οι τιμές από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σε ποσοστά από 0,12% έως 96,92%. Από το δείγμα αυτό των 158 υλικών, τα 75 έχουν μειώσεις πάνω από 50%, τα 47 από 20-49%, τα 12 από 10-19%, 7 υλικά κάτω από 9% και 17 χωρίς καμία μείωση.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς εάν με αυτούς τους χρόνους υλοποίησης των ΣΠ οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονα Ι/Π και εάν οι τιμές αυτών των παλαιών τεχνολογικών προϊόντων είναι πάρα πολύ υψηλές ζημιώνοντας τελικά τα νοσοκομεία.

Θα μπορούσε η ΕΚΑΠΥ να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το πόσοι διαγωνισμοί προκηρύχθηκαν (από συστάσεως της ΕΠΥ), πόσοι συμβασιοποιήθηκαν,  μετά από πόσο χρονικό διάστημα και ποια ήταν η ωφέλεια των νοσοκομείων. Και πέραν όλων αυτών καλό θα ήταν να γνωρίζουμε όλοι και πόσοι από αυτούς τους διαγωνισμούς είναι στη δικαιοσύνη και για ποιους λόγους. Ίσως έτσι γίνουμε όλοι καλύτεροι και ουσιαστικότεροι, διασφαλίζοντας πραγματικά το δημόσιο συμφέρον και πάνω απ’όλα την υγεία των ασθενών.

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία και ληξιπρόθεσμα

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία από 01/01/2019. Πότε πραγματικά καταργήθηκε

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΗΔΗΣ 2017: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΑΠΥ και Προμήθειες στην Υγεία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ. ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΥ.

Ε-Δημόσιες Συμβάσεις: Η Χαμένη Ευκαιρία

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία και ληξιπρόθεσμα

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία και ληξιπρόθεσμα

Με το άρθρο 10,παρ.10 του ν 4337/2017 καταργήθηκε από 1/1/2019 ο προληπτικός έλεγχος των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ). Είχε προηγηθεί ο ν.4270/2014 , άρθρο 169 όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν) έχει οριστεί ως εξωτερικός ελεγκτής των ΦΓΚ.

Με το ν.4607/2019 – ΦΕΚ: 65/Α/24.4.2019 άρθρο 58 παρ. 1β:β νομοθετήθηκε ότι οι «δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου, δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό»

Ενώ όμως οι υπάλληλοι των δημοσίων νοσοκομείων επιθυμούσαν την προστασία του ΕλΣυν, μετά την ψήφιση του ν.4607/2019 επανήλθαν στην άποψη της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου.

Και ενώ το σύνταγμα της Ελλάδος κατοχύρωνε τον ασκούμενο από το ΕλΣυν προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων συμβάσεων από το 1887 προκειμένου να επιτευχθεί η περικοπή δαπανών για τις οποίες διαπιστωνόταν νομικές πλημμέλειες, δηλαδή η πρόληψη διενέργειας παράνομων δαπανών, αυτός καταργήθηκε το 2017 (με παρατάσεις ίσχυσε μέχρι το 2018),στις 24 Απριλίου 2019 επανήλθε και καταργήθηκε με τη ψήφιση του νόμου για τη ρύθμιση οφειλών προς του φορείς κοινωνικής ασφάλισης……. «προκειμένου να αποτραπεί η καθυστέρηση στην εξόφληση των δημοσίων δαπανών και η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τη πραγματοποίηση των πληρωμών τους». Δηλαδή τα ληξιπρόθεσμα των νοσοκομείων αυξήθηκαν λόγω του ΕλΣυν και όχι γιατί κάποιοι ελάχιστοι (όπως συνηθίζεται να γράφεται και να λέγεται) δεν αναρτούσαν έγκαιρα της αποφάσεις της διοίκησης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας στη διαύγεια ή το ΕΣΗΔΗΣ αλλά μετά από 2 ή 3 μήνες. Είναι εμφανές ότι για τις καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες ευθύνεται το ΕλΣυν (;) γιατί υπάρχουν επιτροπές διενέργειας για σημαντικές προμήθειες που δεν έχουν συντάξει πρακτικό εδώ και 10 μήνες και διοικήσεις νοσοκομείων που υπογράφουν τις αναγκαίες αποφάσεις μετά από 2-3 μήνες.

Πολύ ορθά ο ν.4605/2019 θεσπίζει προθεσμίες ολοκλήρωσης των πρακτικών των επιτροπών διαγωνισμού εντός 7 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή ενώ αν δεν προβλέπεται υποβολή τεχνικής προσφοράς, αυτή θα ολοκληρώνεται αυθημερόν. Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 30 εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση και τέλος η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός 2 εργάσιμων

Δυστυχώς τα ληξιπρόθεσμα θα συνεχίζουν να αυξάνονται ακόμα και μετά την νέα κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Θα αυξηθούν γιατί οι συνεχείς νομιμοποιήσεις των προμηθειών στα νοσοκομεία εδραίωσαν την πεποίθηση ότι οι δημόσιοι φορείς μπορούν να λειτουργούν κατά παρέκκλιση των δημοσιονομικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων , αφού οι παράνομες δαπάνες θα νομιμοποιούνται ευκαιριακά με αναδρομικής ισχύος διατάξεις.

Τα νοσοκομεία συσσωρεύουν μια σειρά από δαπάνες και περιμένουν να τις υποβάλλουν την επόμενη της νομιμοποίησης τους , συνολικά και χωρίς περιορισμούς, μαζικά στους επιτρόπους γνωρίζοντας ότι δεν θα ελεγχθούν. Όμως αυτό μεταφέρει την αποπληρωμή των δαπανών στο επόμενο οικονομικό έτος (πιθανόν στο τρέχον έτος να εμφανίζουν πλεονάσματα τα οποία όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο επόμενο αφού είναι κλειστός ο προϋπολογισμός) στο οποίο οι πιστώσεις είναι άλλου ύψους και που επίσης θα πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες του τρέχοντος έτους. Για αυτό και στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων σε σημαντικούς κωδικούς ένα 70% αφορά την τρέχουσα χρήση και ένα 30% τις παρελθούσες χρήσεις. Δυστυχώς αυτή η αέναη διαδικασία οδηγεί στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων στην υγεία. Εάν μπορεί κάποιοι να χαίρονται για την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου σίγουρα θα απογοητευθούν όταν η μείωση των ληξιπρόθεσμων συνοδευτεί από clawback.

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία από 01/01/2019. Πότε πραγματικά καταργήθηκε

Νοσοκομειακό clawback 2019 και wrong data. Μια πανάκριβη σχέση

Νοσοκομειακοί προϋπολογισμοί 2019:Τι προβλέπουν για το clawback

Νοσοκομειακό clawback:Ήταν γνωστό από το ΜΑΙΟ του 2018

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού 2019 στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει με το clawback

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

Προμήθειες νοσοκομείων, προδιαγραφές και διαφάνεια: Υπάρχει λύση?

ΕΚΑΠΥ και Προμήθειες στην Υγεία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει.

Ε-Δημόσιες Συμβάσεις: Η Χαμένη Ευκαιρία

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΥ

Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις της υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία από 01/01/2019. Πότε πραγματικά καταργήθηκε

Προληπτικός έλεγχος στην υγεία από 01/01/2019. Πότε πραγματικά καταργήθηκε

Με το άρθρο 10,παρ.10 του ν 4337/2017 καταργήθηκε από 1/1/2019 ο προληπτικός έλεγχος των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ). Είχε προηγηθεί ο ν.4270/2014 , άρθρο 169 όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν) έχει οριστεί ως εξωτερικός ελεγκτής των ΦΓΚ.

Με την έκδοση του ΠΔ 54/18 και από 1/1/2023 όλοι οι ΦΓΚ (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, μονάδες υγείας, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κλπ) θα τηρούν ενιαίο λογιστικό σύστημα (Προϋπολογισμού και Διπλογραφικής Λογιστικής).

Για αυτό και οι Διοικητικοί Υπάλληλοι των νοσοκομείων ενημέρωσαν ότι από 1/1/2019 θα αρνηθούν να πραγματοποιούν δαπάνες από συμβάσεις χωρίς τον έλεγχο του ΕλΣυν. Το ίδιο και όλοι οι υπάλληλοι των Νοσοκομείων που εν δυνάμει είναι μέλη Επιτροπών, αγορών. Γιατί όμως επιθυμούν την προστασία του ΕλΣυν;

Σίγουρα οι λόγοι δεν είναι αυτοί που επικαλούνται. Γιατί ποτέ δεν παραπονέθηκαν για τις συνεχείς νομιμοποιήσεις, τις οποίες μάλιστα οι ίδιοι επιζητούσαν και λειτουργούσαν αναμένοντας την επόμενη.

Το σύνταγμα της Ελλάδος κατοχύρωνε τον ασκούμενο από το ΕλΣυν προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας των δημοσίων συμβάσεων από το 1887!

Με τον προληπτικό έλεγχο επιτυγχανόταν η περικοπή δαπανών για τις οποίες διαπιστωνόταν νομικές πλημμέλειες, δηλαδή η πρόληψη διενέργειας παράνομων δαπανών.

Οι συνεχείς νομιμοποιήσεις των προμηθειών στα νοσοκομεία εδραίωσαν την πεποίθηση ότι οι δημόσιοι φορείς μπορούν να λειτουργούν κατά παρέκκλιση των δημοσιονομικών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων , αφού οι παράνομες δαπάνες θα νομιμοποιούνται ευκαιριακά με αναδρομικής ισχύος διατάξεις. Αυτές οι νομιμοποιήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ούτε καν κατασταλτικός έλεγχος για αυτές τις δαπάνες.

Επίσης δεν τηρούνται με αυτή τη «μεθοδολογία» οι αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

Στα νοσοκομεία πλέον αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν οφείλουν να τρέφουν σεβασμό ως προς την υποχρεωτικότητα των κανόνων δικαίου. Έχει γίνει κανόνας η νομιμοποίηση των παράνομων προμηθειών και δεν υπάρχει πλέον ούτε η γνώση ούτε η διάθεση από τους εμπλεκομένους στη διενέργεια δημοσίων συμβάσεων για την εξάλειψη της παθογένειας αυτού του συστήματος. Συσσωρεύουν μια σειρά από δαπάνες και περιμένουν να τις υποβάλλουν την επόμενη της νομιμοποίησης τους , συνολικά και χωρίς περιορισμούς, μαζικά στους επιτρόπους γνωρίζοντας ότι δεν θα ελεγχθούν!

Ποιος όμως ευθύνεται για αυτό; Πολλοί, περισσότερο όμως αυτοί που πιστεύουν ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με τη νομιμοποίηση παράνομων προμηθειών και ότι τα νοσοκομεία εξοικονομούν πόρους αφού δεν θα πληρώσουν δικαστικά έξοδα και τόκους στους προσφεύγοντες στη δικαιοσύνη!

Κάποιοι , λόγω συγγνωστής πλάνης(!!) δέχονται ότι μπορούν να πληρωθούν οι δαπάνες που εναρμονίζονται με τις χαμηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί στο ΠΤ!

Οι συνεχείς παρατάσεις του νόμου εμπόδισαν την επικαιροποίηση των καταχωρηθησών τιμών στο ΠΤ. Αφού λοιπόν δεν γίνονται ανοικτοί διαγωνισμοί δεν επιτυγχάνονται άλλες χαμηλότερες και μετά βεβαιότητας δεν είναι οι χαμηλότερες τιμές.

Ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα νοσοκομείο το οποίο για έναν απινιδωτή τριών κοιλοτήτων (CRT-D) έλαβε 3 προσφορές από τις 3 εταιρείες του χώρου και με βάση την τιμή αγόρασε τον απινιδωτή στα 2.950€ + ΦΠΑ.
Στο ΠΤ  της ΕΚΑΠΥ (πρώην ΕΠΥ) η τιμή του συγκεκριμένου απινιδωτή είναι 7.867,50€ βάσει υπουργικής απόφασης του αρμόδιουΥπουργού Υγείας στις 10 Οκτωβρίου 2016, με την οποία καθορίσθηκαν οι τιμές συγκεκριμένων κωδικών καρδιολογικών συσκευών του ΠΤ για όλη την επικράτεια, στην βάση λόγων δημοσίου συμφέροντος και κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των δημοσίων νοσοκομείων, όπως αναφέρεται στην απόφαση.
Η τιμή του συγκεκριμένου απινιδωτή το 2011 ήταν 12.588€, πήγε στα 10.490€, στα 7.867,50€ το 2016 και το 2019 στα 2.950€.
Παρατηρείται, δηλαδή, μια μείωση της τάξεως του 76,56% από την τιμή του 2011 και 62,5% από την τιμή του 2016. Παρ’ όλα αυτά το ΠΤ δεν αναθεωρεί την τιμή του 2016 στην σημερινή τιμή!

Έτσι όποιο άλλο νοσοκομείο προμηθεύεται απινιδωτές στη τιμή των 7.867,50€ € νομιμοποιείται να το κάνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος!!

Και κάποιοι συνηγορούν ότι αυτό είναι και συνταγματικό έχοντας υπόψιν τους  τη συνέχιση της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα, η οποία έχει επηρεάσει και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας! Πώς να μην υπάρχει σοβαρή δημοσιονομική κρίση όταν και σήμερα αγοράζονται υλικά και υπηρεσίες σε 3-4 πλάσιες τιμές. Υπάρχει άραγε συγγνωστή πλάνη σε όσους αποφάσισαν κάτι τέτοιο;
Όσοι λοιπόν επιμένουν στην επίκληση του δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να αναλογιστούν ότι επιβάλουν στα νοσοκομεία να αγοράζουν εξοπλισμό, υλικά και αναλώσιμα σε 3-4πλάσιες τιμές. Η λειτουργία και η ενημέρωση του ΠΤ όπως πραγματοποιείται είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ΠΤ όχι μόνο δεν συμβάλει στο δημόσιο συμφέρον αλλά αντιθέτως συμβάλει στην σπατάλη και τη διαφθορά στο σύστημα υγείας.

Οι ακριβοπληρωμένοι πρόεδροι των επιφορτισμένων φορέων για τις κεντρικές προμήθειες όχι μόνο δεν ολοκλήρωσαν σχεδόν κανένα διαγωνισμό με επιτυχία  αλλά ανέχθηκαν επι σχεδόν 2 χρόνια να έχει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα το Π.Τ.

Η θεωρία της συγγνωστής πλάνης αποτελεί νομολογιακή κατασκευή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν προβλέπεται από κανόνα δικαίου. Έχει διαμορφωθεί σταδιακά και έχει αποτελέσει τη μοναδική περίπτωση κατάφασης της θεώρησης χρηματικού εντάλματος που εμπεριέχει μη νόμιμη δαπάνη.

Οι συνεχείς νομιμοποιήσεις, περισσότερες από 20, δεν φαίνεται να βοήθησαν στη διαφάνεια της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος , της μείωσης των τιμών των υλικών και υπηρεσιών και τέλος στην εξοικονόμηση πόρων. Αντίθετα έγιναν κανόνας ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψιν του το πάγιο νομοθετικό καθεστώς και διαιωνίζει την υπάρχουσα παθογένεια. Κακός προγραμματισμός, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, παραλείψεις, σκόπιμες ή μη,…………. βοηθούν στο να προμηθεύονται τα νοσοκομεία υλικά και υπηρεσίες αμφιβόλου ποιότητας και υψηλού κόστους.

Το νόμο οφείλουν να τον γνωρίζουν όσοι είναι  διοικητές νοσοκομείων και οι διευθυντές των υπηρεσιών τους. Αντί όμως αυτού , όλοι περιμένουν την νομιμοποίηση των παράνομων πράξεων τους αφού γνωρίζουν ότι αυτό θα γινει ούτως ή άλλως, χωρίς να χρειάζεται αυτός να κάνει όσα οφείλει για να λειτουργήσει το νοσοκομείο του τηρώντας τις προαναφερόμενες αρχές.

Ο προληπτικός ‘έλεγχος , στο τομέα της υγείας, δεν καταργήθηκε την 1-1-2019 αλλά πολλά χρόνια νωρίτερα. Και μαζί με αυτόν και ο κατασταλτικός!!

Και μαζί με την de facto κατάργηση των ελέγχων αυτών, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, η ελεύθερη  διακίνηση προϊόντων  αλλά σε αρκετές περιπτώσεις κυρίως η ασφάλεια των ασθενών (αφού οι ιατρικές συσκευές ήταν παλαιότερα μοντέλα, μη κυκλοφορούσες σε άλλες χώρες χωρίς αξιολόγηση των αποδόσεων και της ποιότητάς τους).

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού 2019 στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει με το clawback

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

Προμήθειες νοσοκομείων, προδιαγραφές και διαφάνεια: Υπάρχει λύση?

ΕΚΑΠΥ και Προμήθειες στην Υγεία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει.

Ε-Δημόσιες Συμβάσεις: Η Χαμένη Ευκαιρία

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΣΥ

Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις της υγείας σε πραγματικό χρόνο.

 

 

Διακήρυξη της Βαλέτα και Πρωτοβουλία της BeNeLuxA:Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να είναι κερδισμένη

Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία , μαζί με άλλες χώρες του νότου (Πρωτοβουλία της Βαλέτα), για την προμήθεια ακριβών φαρμάκων σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που θα ισχύουν σε άλλες χώρες. Είναι μια σημαντική προσπάθεια και η οποία θ’ απαιτήσει πολλά χρόνια μέχρι να ευοδωθεί.

Το 2015 ξεκίνησε η πρωτοβουλία BeNeLuxA (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και από τον Ιούνιο του 2018 και η Ιρλανδία) με στόχο τη βιώσιμη πρόσβαση και τη δέουσα χρήση των φαρμάκων στις συμμετέχουσες χώρες. Μαζί, οι χώρες επιθυμούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των ασθενών σε υψηλής ποιότητας και προσιτές φαρμακευτικές θεραπείες. Η συνεργασία δεν περιορίζεται στις κοινές διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση. Ο συνασπισμός συνεργάζεται επίσης στενά σε μια έρευνα για να διερευνήσει ποια καινοτόμα φάρμακα, συχνά εξαιρετικά ακριβά, αναμένεται να φτάσουν στην αγορά στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, οι εταίροι της BeNeLuxA εκτελούν κοινές αξιολογήσεις τεχνολογίας υγείας και ανταλλάσσουν δεδομένα και πολιτικές. Η συνεργασία εισήγαγε πρόσφατα την διεθνή έρευνα για τη καινοτομία (IHSI), η οποία ξεπερνά τον σημερινό συνασπισμό χωρών. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει ένα σύστημα έρευνας με μόνιμο ορίζοντα το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει χώρες και θεσμούς στο σχεδιασμό πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αποζημίωση των νέων φαρμάκων. Μια ευρεία ομάδα χωρών επενδύει επί του παρόντος στην περαιτέρω ανάπτυξη της IHSI.
Σήμερα είναι σε τελική διαβούλευση για τον καθορισμό των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος που θα την υποστηρίξει. Συγκεκριμένα το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας σε στενή συνεργασία με τους εταίρους της BeNeLuxA ξεκινά μια διαβούλευση αγοράς για την προετοιμασία της κοινής προμήθειας του συστήματος ανίχνευσης Horizon (HSS).
Η διαβούλευση σχετικά με την αγορά στοχεύει στην ενημέρωση των φορέων της αγοράς σχετικά με την επερχόμενη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων της HSS από πολλούς φορείς του δημοσίου που αντιμετωπίζουν την ίδια κοινή πρόκληση και προσπαθούν να αγοράσουν μια κοινή λύση. Η διαβούλευση σχετικά με την αγορά στοχεύει επίσης να επιτύχει τη συμβολή των διαχειριστών της αγοράς στη βιωσιμότητα του σχεδιασμού και των όρων της σύναψης συμβάσεων προτού ξεκινήσει η πρόσκληση υποβολής προσφορών που είχε προγραμματιστεί προσωρινά το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το HSS θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να συλλέγει δεδομένα που θα επιτρέπουν σε όλους τους αγοραστές της κοινοπραξίας να εντοπίζουν έγκαιρα τα φάρμακα και τις ιατρικές τεχνολογίες που αναπτύσσονται και που αναμένεται να έχουν υψηλό κόστος , οργανωτικές υπηρεσίες και κλινικά οφέλη / αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με φαρμακευτικά προϊόντα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο.

Τα συστήματα έρευνας Horizon [Horizon scanning systems (HSS)], ή εναλλακτικά ονομαζόμενα συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης και ειδοποίησης (ΕΕΑ) ή συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αποσκοπούν στον εντοπισμό, το φιλτράρισμα και την ιεράρχηση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας με σημαντικές προβλέψεις για την υγεία, το κόστος, την κοινωνία και την υγειονομική περίθαλψη προκειμένου να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι προμηθευτές της  υγειονομικής περίθαλψης (για την ιεράρχηση των ερευνητικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και τον οικονομικό ή επιχειρησιακό σχεδιασμό) ή να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση (διευκολύνοντας την ελεγχόμενη διάχυση της τεχνολογίας).

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (π.χ. κυβερνήσεις, αγοραστές, συστήματα υγείας, venture capitalists, κατασκευαστές τεχνολογίας) σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιούν ήδη επίσημα ή άτυπα προγράμματα ανίχνευσης ορίζοντα υγείας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το εύρος των HSS μπορεί να διαφέρει από τις ιατρικές συσκευές ή τα
φάρμακα μόνο, σε ένα πολύ ευρύ φάσμα συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων,
των συσκευών, τα διαγνωστικά, τις χειρουργικές επεμβάσεις, τις ιατρικές διαδικασίες, τη νοσοκομειακή φροντίδα, τα προγράμματα κοινοτικής φροντίδας και τις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας.
Οι HSS συνήθως τοποθετούν την έρευνά τους πριν από την πρόσβαση στην αγορά και προηγούνται της αξιολόγησης και αποζημίωσης των αποφάσεων HTA, αν και οι HSSs δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται άμεσα με αυτές τις διαδικασίες. Ως τέτοιο , το HSS επιτρέπει δυναμικό προγραμματισμό και / ή λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρήση και- την επιστροφή των νέων φαρμάκων βάσει των πρώιμων εκτιμήσεων στον προϋπολογισμό και της κλινικής αποτελεσματικότητας.

Ήδη οι ασθενείς σε 2 χώρες της BeNeLuxA έχουν πρόσβαση στο φάρμακο SPINRAZA  για το οποίο έχει επιτευχθεί συμφωνία με την εταιρεία.

Μέχρι την «υπογραφή μιας διεθνούς σύμβασης για την πρωτοβουλία της Βαλέτα την οποία όλα τα μέλη της έχουν δεσμευτεί να μελετήσουν και να την αξιολογήσουν έτσι  ώστε να προχωρήσουν με αναβάθμιση του νομικού πλαισίου της συμφωνίας αυτής, και να μπορέσουν να θωρακίσουν τα αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες», η Ελλάδα θα μπορούσε να συμμετάσχει και στη BeNeLuxA αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για την εθνική της οικονομία.

Μπορεί επίσης και πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή τη τρέχουσα διαβούλευση για το HSS έτσι ώστε εάν αποφασίσει να συμμετάσχει και αυτή στο μέλλον στην BeNeLuxA, να έχει εκφράσει τις επιθυμίες σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του HSS.

Το σίγουρο είναι ότι στη BeNeLuxA θα προσχωρήσουν και άλλες χώρες αφού είναι ανοικτή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο ,οι οποίες θα πληρούν και θα σέβονται συγκεκριμένους κανόνες με ένα συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας (MOU).

Έτσι κτίζεται η πολιτική υγείας του 21oυ αιώνα, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε ακριβά και καινοτόμα φάρμακα και η ελληνική οικονομία έχει πραγματικά πολλαπλά οφέλη.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ. ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΥ.Προμήθειες νοσοκομείων, προδιαγραφές και διαφάνεια: Υπάρχει λύση?

Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις της υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Δικαιούμαι να ξέρω?

Φαρμακευτική δαπάνη: Ένας γρίφος ή μη χρήση της τεχνολογίας;

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΗΔΗΣ 2017: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΑΠΥ και Προμήθειες στην Υγεία: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει.

Ε-Δημόσιες Συμβάσεις: Η Χαμένη Ευκαιρία

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ-ΥΠΕ

Δημοσιεύτηκε η νομιμοποίηση των προμηθειών στην υγεία (ν.4578/2018). Με το άρθρο 38 δόθηκε παράταση στην ισχύ του άρθρου 6 του ν. 4432/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4558/2018, αναφορικά με τις δαπάνες για προμήθειες και υπηρεσίες των νοσοκομείων, των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας και των ΥΠΕ μέχρι 31/10/2018, προκειμένου να αποζημιωθούν οι προμηθευτές του συστήματος υγείας για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες προς τα νοσοκομεία. Αφορά τις προμήθειες που δεν έχουν τελειώσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί στα διάφορα νοσοκομεία της χώρας.

Επίσης δόθηκε  παράταση των συμβάσεων που υπάρχουν ενεργές σε νοσοκομεία για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και λοιπού αναλώσιμου για να χρησιμοποιούνται και από τις υγειονομικές περιφέρειες, προκειμένου να υπάρχει ο ομαλός εφοδιασμός και των Κέντρων Υγείας.

Όλες οι παραπάνω δαπάνες θα πληρωθούν από τις πιστώσεις του 2018 εάν και εφόσον τα νοσοκομεία και οι ΥΠΕ έχουν έτοιμα τα εντάλματα για τους επιτρόπους προκειμένου αυτά να υπογραφούν άμεσα . Άλλως θα επιβαρύνουν τις πιστώσεις 2019.

Σε αυτές τις νομιμοποιήσεις δεν θα περιληφθούν αυτές που πραγματοποιήθηκαν χωρείς τιμολόγια σε πολλά νοσοκομεία αλλά θα συμπεριληφθούν αυτές που νομιμοποιούνται τα τελευταία 6 χρόνια (από τα ΠΠΥΥ 2010 και 2011) και οι οποίες είχαν συναφθεί με τιμές 2 πλάσιες και 3πλασιες αυτών που έχουν επιτευχθεί σήμερα.

Διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις της υγείας σε πραγματικό χρόνο.

Η αποκωδικοποίηση του προϋπολογισμού 2019 στα νοσοκομεία. Τι θα γίνει με το clawback

Προμήθειες στα δημόσια νοσοκομεία και δημοσιονομικο-επιχειρηματικά προβλήματα. Προτάσεις για την επίλυση τους

Πόσο πραγματικά θα είναι το clawback (c.b) στα νοσοκομεία το 2018

Clawback (c.b) ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία

CLAWBACK: Ραντεβού στα τυφλά ή κάποιοι εθελοτυφλούν ;

Clawback μέχρι το…….20ΧΧ??

Προϋπολογισμοί νοσοκομείων 2018: Αύξηση του clawback και συνέχεια του γόρδιου δεσμού

Προμήθειες νοσοκομείων, προδιαγραφές και διαφάνεια: Υπάρχει λύση?

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 2017. Μια ευχάριστη (;) έκπληξη για τα νοσοκομεία.

Προϋπολογισμοί νοσοκομείων 2018: Η λύση του γόρδιου δεσμού ή η αρχή μιας αέναης (υπο) χρηματοδότησης

Ε-Δημόσιες Συμβάσεις: Η Χαμένη Ευκαιρία

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

Δικαιούμαι να ξέρω?

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

ΕΣΗΔΗΣ, (ηλεκτρονικές) προμήθειες και νοσοκομεία. Η «ακριβή» αλήθεια

Πολλές φορές αναρωτιέσαι εάν αξίζει να ασχολείσαι με τις προμήθειες στα νοσοκομεία ή είναι ένα άβατο το οποίο δεν προσεγγίζεται με κανένα λογικό και νόμιμο τρόπο.

Όμως η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μεγάλου εξειδικευμένου νοσοκομείου των Αθηνών ότι δεν μπορεί να προμηθευτεί 9 αναπνευστήρες για την ΜΕΘ του από το 2014 «λόγω έλλειψης πιστώσεων αλλά και της μη δυνατότητας ανακατανομής των πιστώσεων οι οποίες λόγω ανεπάρκειας δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές λειτουργικές ανάγκες του νοσοκομείου σε ετήσια βάση» και οι τελευταίες ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για την εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ από την διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών είναι μια πρόκληση για να ασχοληθεί τελικά κανείς.

Γιατί οι ελλείψεις ειδικά στα νοσοκομεία έχουν αποτελέσματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους ακόμα και εάν ευτυχώς δεν τα έχουν βιώσει οι ίδιοι.

Τι εικόνα δίνει λοιπόν το ΕΣΗΔΗΣ για τα δημόσια νοσοκομεία, τις ΥΠΕ και τους φορείς παροχής υγείας?

Ότι έχουν συμβασιοποιηθεί μόνο 18 διαγωνισμοί το 2017, ενώ είναι σε ισχύ τα ΠΠΥΥ από το 2010-2015, προϋπολογισμού 7 και πλέον δισεκατομμυρίων ευρώ!

Η αξία των συμβάσεων αυτών είναι προϋπολογισθέντων διαγωνισμών 2.632.179,37€. Στα 800.000.000€ που διατέθηκαν μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 0,33%. Το υπόλοιπο 99,67%(!!) πως δαπανήθηκε, που πήγε? Σε εξωσυμβατικές προμήθειες μάλλον.

Ο αριθμός των διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από 1/1 μέχρι τις 10/7/2017 ήταν 457, μικρής σχετικά  αξίας.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του  2015 και 2016 συμβασιοποιήθηκαν 85 και 110 διαγωνισμοί αντίστοιχα ενώ η αξία τους ήταν 12.075.563,18€ και 39.267.982,24€.

Είναι σε αξιολόγηση διαγωνισμοί από το 2014 ακόμα, ενώ συνολικά είναι πάνω από 874 για την περίοδο 2014-2016.

Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από το ΕΣΗΔΗΣ και αποδεικνύουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των διαγωνισμών γίνεται μέσω αυτού όπως προβλέπεται στη νομοθεσία (ελληνική και ευρωπαϊκή) με αποτέλεσμα τη μη τήρηση του εγκεκριμένου ΠΠΥΥ κάθε έτους ,την μη έγκαιρη απόκτηση των αναγκαιούντων υλικών- αναλωσίμων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την διατήρηση υψηλών τιμών αφού δεν αναπτύσσεται ο αναγκαίος ανταγωνισμός.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι είναι δύσκολο να υπάρχουν διαγωνισμοί σε αξιολόγηση από τα προηγούμενα έτη (2014-2015) αφού θα πρέπει να έχει ζητηθεί η παράταση από τους προμηθευτές να παρατείνουν τις προσφορές τους, ν’ ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους,… Όμως η μη ακύρωσης τους συνεπάγεται και τη ταυτόχρονη δέσμευση της πίστωσης σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 με συνέπεια να μην μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν στο τρέχον έτος για να καλύψουν τις επιτακτικές ανάγκες των νοσοκομείων.

Η δραματική μείωση των συμβασιοποιημένων διαγωνισμών μπορεί και πρέπει να αναλυθεί και να εξηγηθεί απ’ όλους , κυρίως όμως από αυτούς που έχουν την ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού και αυτών των νοσοκομείων. Απαντήσεις μπορούν να δοθούν πολλές και άμεσα. Όμως το ερώτημα που πρέπει να εξετασθεί είναι εάν τελικά οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται μόνο και μόνο για να υπάρχει νομιμοφάνεια για την  αποφυγή του ελέγχου από το  Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται κατά κόρον αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ ή και για κάποιους άλλους λόγους. Πολλοί διοικητές νοσοκομείων επικαλούνται ότι προκήρυξαν  ένα διαγωνισμό και «δυστυχώς» αυτός δεν ευδοκίμησε! Το ισχυρίζονται ακόμα και εάν αυτός ξεκίνησε να υλοποιηθεί το 2006 αλλά δεν ολοκληρώθηκε μέχρι σήμερα! Αδιαφορούν για τους λόγους που αυτό συνέβη προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες βελτιώσεις- διορθώσεις της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών τους. Είναι σίγουροι ότι έχουν το τέλειο άλλοθι και απλά περιμένουν την επόμενη νομιμοποίηση της παραβατικής συμπεριφοράς τους συνεχίζοντας την κακοδιαχείριση, απ΄όλες τις απόψεις, των νοσοκομείων τα οποία διοικούν. Για αυτό και δεν μπορούν να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς που προβλέπονται από την νομοθεσία προκειμένου να φανούν τα τεράστια ελλείματα που δημιούργησαν και την τεράστια ζημιά που θα προκαλέσουν, δυστυχώς σύντομα, στους προμηθευτές τους. Κανείς δεν αναρωτιέται γιατί τα πιο δαπανηρά νοσοκομεία δεν έχουν συμβασιοποιήσει κάποιον διαγωνισμό τα τελευταία χρόνια? Ούτε καν οι προμηθευτές τους που θα υποστούν ένα clawback που θα ξεπερνά κάθε τους εκτίμηση και θα τους οδηγήσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Απλά τότε θα το χαρακτηρίσουν άδικο και αντισυνταγματικό που τους οδηγεί στο κλείσιμο και θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Σήμερα όμως δεν αναρωτιούνται πως θα πληρωθούν. Περιμένουν μόνο το πότε. Ακόμα και αυτοί που από το 2014 δεν έχουν εκδώσει τιμολόγια για υλικά που προμήθευαν τα νοσοκομεία περιμένοντας μια καλύτερη τιμή σε μια καλύτερη στιγμή!

Τα νοσοκομεία κάνουν μόνο απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, στις ίδιες εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή με δραματικό τόνο τα διοικητικά τους συμβούλια λαμβάνουν ομόφωνες αποφάσεις για να νομιμοποιήσουν τις παράνομες «εξωσυμβατικές» προμήθειες για λόγους αλτρουισμού (!!) και την ίδια στιγμή διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις πιστώσεων και υλικών όταν αυτοί όχι μόνο δεν πράττουν τίποτα για να βοηθήσουν αυτή την δύσκολη κατάσταση αλλά είναι στην άλλη πλευρά, σε αυτή της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης.

Προκαλούν δε αλγεινή εντύπωση όταν μετά από 10 χρόνια ολοκληρώσουν ένα διαγωνισμό , αυτοπροβάλλονται ως σωτήρες στα διάφορα μέσα διαφημίζοντας ότι  πέτυχαν κάποια  μείωση ενώ ξεχνάνε να πούνε πόσα εκατομμύρια ευρώ έχασε το νοσοκομείο και ο έλληνας φορολογούμενος τα προηγούμενα χρόνια που οι ίδιοι τους δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι πρόκληση για την κοινωνία όταν οι ίδιοι διδάσκουν σε εθνικές σχολές και ινστιτούτα επιμόρφωσης άλλους δημοσίους υπαλλήλους για το σύγχρονο management στα δημόσια νοσοκομεία όταν οι ίδιοι απέτυχαν παταγωδώς. Είναι πρόκληση να διδάσκουν σε πανεπιστήμια για να μεταφέρουν την εμπειρία τους! Ποια ακριβώς? Αυτής της επιτυχίας του 0,33%!

Είναι πρόκληση όταν στα συνέδρια αλληλοσυγχαίρονται για το πόσο καλά τα είπαν, καθηγητές και μαθητές, αλλά δεν τα έπραξαν!!Είναι πρόκληση …

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι μόνο σ’ένα μικρό ποσοστό οι διοικήσεις που επιλέχθηκαν διαχρονικά ήταν αντάξιες του δύσκολου έργου που επιλέχθηκαν να υπηρετήσουν. Ήταν δυστυχώς διοικήσεις μόνο αρεστές  που στην πραγματικότητα διοικούσαν εις βάρος άλλων συνετών διοικήσεων (αφού οι πόροι δεν κατανέμονταν όπως είχαν προϋπολογιστεί από τις ΥΠΕ και το ΥΥΚΑ αλλά δίνονταν στους αποτυχημένους και κακούς διοικητές για να καλύψουν τις σπατάλες τους) αλλά και των ίδιων των ασθενών αφού τους παρείχαν περίθαλψη κατώτερη των προβλεπόμενων και ακριβότερη από όσο έπρεπε.

Το κακό είναι ότι και σήμερα οι ίδιοι που αποδεδειγμένα απέτυχαν θέλουν να αποδείξουν ότι έπραξαν σωστά και να είναι οι επόμενοι σύμβουλοι και δημόσιοι αξιωματούχοι για την αναβάθμιση του συστήματος υγείας και όχι μόνο.

Τέλος, πιθανόν εντός των προσεχών ημερών να νομιμοποιηθούν οι προμήθειες των νοσοκομείων που πραγματοποιήθηκαν μέσω των ΥΠΕ.

Πολλοί πιστεύουν ότι με την νομιμοποίηση αυτή θα πληρωθούν οι αγορές που έγιναν από τις ΥΠΕ για να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες που υπήρχαν στα νοσοκομεία στο τέλος του 2016.

Όμως η νομιμοποίηση αυτή δεν θα σημαίνει για όλους το ίδιο. Σε κάποιες εταιρείες η πληρωμή θα γίνει με clawback και rebate που θα υπολογιστεί στο 2017 ενώ όσοι τελικά πληρωθούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά τα ποσά θα αφαιρεθούν από την αγορά για το 2017 αφού θα αφορούν πιστώσεις του 2017 και όχι του 2016 όπως αρχικά είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Το ΕΣΗΔΗΣ είναι το απόλυτο εργαλείο του υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας, του υπουργείου Υγείας, της ΕΑΑΔΗΣΥ ,του ΓΛΚ αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον εξορθολογισμό των δαπανών, την νομιμότητα ,τον έλεγχο των παραβατών και τον καταλογισμό των ευθυνών τους σύμφωνα με το ν.4270. Μόνο έτσι οι πολίτες θα απολαμβάνουν τις παροχές υγείας που τους αξίζουν και έχουν ανάγκη και όχι με την αυτοπροβολή κάποιων για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους και άλματα!

Αυτά από το ΕΣΗΔΗΣ και μόνο. Γιατί η αλήθεια των αριθμών είναι δυστυχώς ….γυμνή και ξεγυμνώνει και τους δήθεν «αλτρουιστές»!

ΟΤΑΝ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ …

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ. ΈΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ CASE STUDY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΥ.

Δικαιούμαι να ξέρω?

Προϋπολογισμός 2018:Η αλήθεια πάει μπροστά!

Clawback και αναξιοπιστία υπολογισμών και δεδομένων

CLAWBACK ΣΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ;

CLAWBACK 2017: Τι να μην περιμένει κανείς….

Νοσοκομειακό Clawback: Η ώρα της αλήθειας

CLAWBACK ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙ (ΔΕΝ) ΙΣΧΥΕΙ.

CLAWBACK, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ BIG BANG!!

CLAWBACK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Clawback και αναξιοπιστία υπολογισμών και δεδομένων

Clawback και αναξιοπιστία υπολογισμών και δεδομένων

Σε συνέδριο που έγινε για τα οικονομικά της υγείας τις προηγούμενες ημέρες και τα αποτελέσματά του δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα sites παρουσιάζεται ότι το νοσοκομειακό clawback για το β’ εξάμηνο του 2016 θα είναι 52 εκατ. ευρώ και όχι 110 εκατ. ευρώ όπως είχε αρχικώς ανακοινωθεί. Αρχικά δηλαδή ήταν κατά 100% προσαυξημένο! Μόνο που δεν εξηγήθηκε επαρκώς πως προέκυψε αυτή η τεράστια διαφορά.

Πως είναι δυνατόν με περισσοτέρους δικαιούχους νοσοκομειακής περίθαλψης και πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία το β’ εξάμηνο του 2016, το clawback να είναι το μισό του α’ εξαμήνου?

Είναι δύσκολο να κατανοήσει ένας νοήμων άνθρωπος πως προκύπτουν τόσο σημαντικές διαφορές σ’ ένα θέμα τ’οποίο απασχόλησε κατά κόρον τόσο τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, το υπουργείο υγείας όσο και τους θεσμούς.

Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι όλα γίνονται χωρίς προγραμματισμό και χωρίς να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

Πριν τον αρχικό υπολογισμό του clawback είχαν επισημανθεί τα σημεία, λόγω των οποίων οι υπολογισμοί θα ήταν λανθασμένοι, με σημαντικές συνέπειες στην εθνική οικονομία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

Είχε επισημανθεί ότι η ύπαρξη ενός πανάκριβου πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) δεν θα βοηθούσε αφού η εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων ακόμα και στο πιο «έξυπνο» ΠΣ , εξάγει λανθασμένα αποτελέσματα.

Είχε επισημανθεί ότι τα νοσοκομεία δεν εφαρμόζουν το ν.4270 και ότι η εισαγωγή δεδομένων στο ΠΣ θα οδηγούσε σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Ίσως κάποιες εταιρείες να χαίρονται που εμφανίζεται ότι θα καταβάλουν μικρότερο clawback. Είναι βέβαιο όμως ότι στο τέλος θα καταβάλουν μεγαλύτερο αφού το clawback είναι πολύ περισσότερο από 151 εκατ. ευρώ. Εκτός αν κάτι άλλο συμβαίνει που δεν μπορεί να εξηγηθεί με την κοινή λογική.

Φαίνεται να διαφεύγει από όλους ότι στο  ν.4346, άρθρο 15, παρ 2,3 αναγράφεται ευκρινώς ότι οποιαδήποτε υπέρβαση των δημόσιων δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα πάνω από το όριο δαπανών του έτους, εντός του οποίου θα πραγματοποιείται η δαπάνη, δεν επιτρέπεται και θα επιστρέφεται αυτόματα.

Η απουσία ελέγχου του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ είναι εμφανής παρά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που σπαταλήθηκαν και σπαταλώνται ακόμα και σήμερα.

Ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων αλλά και των επιμέρους τμημάτων τους αποτελούν άμεση προτεραιότητα.

Οι εκάστοτε διοικήσεις των νοσοκομείων, οφείλουν, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία του ορθολογικού management, να γνωρίζουν τις πηγές κόστους, ώστε να παρεμβαίνουν για τον έλεγχο και την συγκράτηση του. Είναι αδιανόητο ο επικεφαλής ενός οργανισμού, όπως είναι το Δημόσιο Νοσοκομείο όχι μόνο να αγνοεί το κόστος λειτουργίας του αλλά και να δημιουργεί μια πλασματική εικόνα για τις δαπάνες αποκρύπτοντας δαπάνες με στόχο να εμφανίζεται αποτελεσματικός και δημιουργώντας ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά προβλήματα τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό όσο και στους προμηθευτές του.

Αυτό που θα βοηθήσει στην σωστή εκτίμηση του clawback είναι μόνο ο τρόπος υπολογισμού του όπως αυτός έχει ψηφιστεί , έχει συμπληρωθεί και έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις δημοσιευμένες σε ΦΕΚ.

Όμως τα στοιχεία ζητήθηκαν και πάλι από τα νοσοκομεία με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αυτούς τους εσφαλμένους υπολογισμούς που ανακοινώθηκαν. Ενώ οι λύσεις είναι απλές πάντα κάποιοι, λόγω είτε προχειρότητας είτε έλλειψης γνώσεων είτε άλλων μη αντιληπτών λόγων, καταφεύγουν σε «σύνθετες» δημιουργώντας ασφυξία στην οικονομία και στην υγεία.

Εν αναμονή του νέου υπολογισμού του clawback…..

CLAWBACK 2017: Τι να μην περιμένει κανείς….

Νοσοκομειακό Clawback: Η ώρα της αλήθειας

CLAWBACK ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙ (ΔΕΝ) ΙΣΧΥΕΙ

CLAWBACK, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ BIG BANG

CLAWBACK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δικαιούμαι να ξέρω?

Δικαιούμαι να ξέρω?

Είπα να μην ξανασχοληθώ με τα (κακώς) πεπραγμένα των νοσοκομείων γιατί δεν θέλει και κανένας άλλος από αυτούς που μπορεί και οφείλει να ασχοληθεί. Πίστευα ότι η 14η φορά, τα τελευταία 7 χρόνια, που θα γινόταν η νομιμοποίηση των παράνομων προμηθειών θα ήταν και η τελευταία. Όμως δυστυχώς η 15η φορά νομιμοποίησης τους στις 10-11-2016 με κάνει να ασχολούμαι αλλά και να διερωτώμαι.Δικαιούμαι να ξέρω ποιοι από αυτούς που βλέπω στα συνέδρια δίπλα μου και κάνουν τους ειδήμονες, τους ομιλητές και τους τιμητές έχουν διατελέσει αποτυχημένοι διοικητές νοσοκομείων, τα οποία έχουν ζημιώσει με τις πράξεις τους, έχουν απαλλαγεί και δεν πλήρωσαν εξαιτίας των 15 αυτών νόμων? Όμως τι διαπιστώνει εύκολα κάποιος. Ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όλες οι παράνομες προμήθειες νομιμοποιούνται ,για λόγους δημοσίου συμφέροντος (!!), σε 3 γραμμές από τον εκάστοτε υπουργό.

Από το 2009 μέχρι σήμερα αυτό έγινε τουλάχιστον 15 φορές. Δηλαδή κάθε 6 μήνες δίνεται μια άφεση αμαρτιών στους παρανομούντες υπαλλήλους και διοικητές νοσοκομείων.

Αυτοί παραμένουν στις θέσεις τους, γίνονται πλουσιότεροι αλλά τα νοσοκομεία τους δεν έχουν ούτε γάζες, ούτε σύριγγες, ούτε πόμολα, ούτε κλειδαριές στις πόρτες των θαλάμων και γίνονται έρανοι!! (Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης).

Ποιοι από αυτούς τους νομιμοποιηθέντες διοικητές κάνουν τους «εμπειρογνώμονες» στις δεκάδες επιτροπές και περιμένουν κάποιοι άλλοι από αυτούς να δώσουν και λύσεις!!?

Δικαιούμαι να ξέρω ποιοί από τους αποτυχημένους πολιτευτές που διορίστηκαν διοικητές νοσοκομείων και οι οποίοι μη εκπληρώνοντας τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις τους, αλλά κάνοντας ρουσφέτια και ζημιώνοντας το δημόσιο, κατάφεραν να εκλεγούν δήμαρχοι ή βουλευτές και να αποφασίζουν για εμένα?

Δικαιούμαι να ξέρω ποιοί από αυτούς που ενώ εκδόθηκαν δεκάδες αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, του ΓΕΕΔ και του ΣΕΥΥΠ οι οποίες ανέγραφαν ότι πρέπει να πληρώσουν από την προσωπική τους περιουσία τις ζημιές που προκάλεσαν στο δημόσιο, αυτοί απηλλάγησαν με 15 νόμους?

Δικαιούμαι να ξέρω ποιοί ευθύνονται που κάποια νοσοκομεία δεν έχουν αναλώσιμα υλικά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τους είναι απαραίτητος και απαγοητεύουν τους Έλληνες που τα έχουν ανάγκη στην πραγματικά πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

Όπως γράφτηκε στο τύπο, είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλο νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας μείωσε την τιμή του κυβικού μέτρου στο οξυγόνο ιατρικής χρήσης σχεδόν στο μισό (0,35 ευρώ), μόνο και μόνο επειδή στην προκήρυξη της σχετικής προμήθειας δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να επιλέξει τη μέθοδο του leasing (χρονομίσθωση).Αφού επετεύχθη λοιπόν αυτή η τιμή (0,35 ευρώ) γιατί δεν πέρασε αυτή άμεσα στο παρατηρητήριο τιμών το οποίο έχει να ενημερωθεί από 10-6-2013 και έχει σαν τιμή το 0,69€? Δηλαδή την διπλάσια!

Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα νοσοκομεία διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα περισσότερα προφασιζόμενα την μη υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις γιατί θεωρούν δεδομένο ότι αυτές θα νομιμοποιηθούν. Αντ’αυτών όμως τα μεγαλύτερα νοσοκομεία με τον υψηλότερο προϋπολογισμό δαπανών συνεχίζουν μέχρι σήμερα συμβάσεις που είχαν συνάψει το 2010 ανανεώνοντας τις, επικαλούμενα την «απόλυτη» νομιμότητα γιατί αυτή τους εξυπηρετεί στις παράνομες αναθέσεις τους! Δηλαδή παρανομούν επί 6 χρόνια αλλά πάντα φταίει ο επίτροπος που επιστρέφει αθεώρητα τα εντάλματα!   Φταίει η ΕΑΑΔΗΣΥ που κατ’ αρχήν δήλωνε αναρμόδια, μετά που δεν συναινούσε στο αίτημα του νοσοκομείου για διαπραγμάτευση, μετά έφταιγε η ΥΠΕ που ήθελε να κάνει συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς και τέλος έφταιγε ο εργολάβος που άφηνε απλήρωτους τους εργαζόμενους οπότε ήταν αναγκαία η πληρωμή του, μετά θα φταίει η ….

Πόσοι διαγωνισμοί και πόσες δημόσιες συμβάσεις γίνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Εάν κάποιος κάνει μια αναζήτηση στο ΕΣΗΔΗΣ θα διαπιστώσει ότι ελάχιστοι διαγωνισμοί δημοσιεύονται (λιγότερο από 1%). Ακόμα και αυτοί που δημοσιεύονται έχουν διακηρύξεις με γνωστά προβλήματα από το παρελθόν (που συνειδητά δεν διορθώθηκαν ή δεν βελτιώθηκαν) και είναι σίγουρο ότι δεν θα ολοκληρωθούν. Τι σημαίνει αυτό? Ή ότι θα συνεχίσουν να γίνονται εξωσυμβατικά ή ότι θα γίνονται παράνομα. Δηλαδή μόνο παράνομα! Εάν αθροίσει κάποιος τους προβλεπόμενους  προϋπολογισμούς των νοσοκομείων στο ΕΣΗΔΗΣ αυτοί είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια ενώ οι προϋπολογισμοί τους από την κρατική χρηματοδότηση είναι σχεδόν 2 δισ.€.

Ελάχιστοι διαγωνισμοί, μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού, έχουν προκηρυχθεί σύμφωνα και με την νέα νομοθεσία! Και αυτοί άραγε θα νομιμοποιηθούν για λόγους δημοσίου  συμφέροντος σε λίγους μήνες?

Η έλλειψη υλικών, αναλωσίμων και φαρμάκων και η πραγματοποίηση χειρουργείων με δωρεές ασθενών χαρακτηρίζουν καθημερινά μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών ενώ ταυτόχρονα προκηρύσσει διαγωνισμούς με το πρόγραμμα προμηθειών του 2014(!!) προϋπολογισμού άνω των 6.000.000€ και ακυρώνει διαγωνισμούς που ξεκίνησαν το 2010! Είναι πασιφανές ότι καμμία απολύτως οργάνωση, κανένας προγραμματισμός αλλά και καμμία απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους αυτής της πολύ αρνητικής καταστάσεως. Αλλά και αυτές οι  πράξεις και οι παραλείψεις της διοικήσεως και των υπαλλήλων του σχετικά με τις προμήθειες νομιμοποιούνται για πολλοστή φορά για λόγους δημοσίου συμφέροντος!!

Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε το συγκεκριμένο νοσοκομείο να γίνει πρότυπο λειτουργίας, να σταματήσουν οι σπατάλες, να εξοικονομηθούν πόροι και οι ασθενείς να μην απαιτείται να κάνουν δωρεές ούτε ν’ αγοράζουν τα στεντς που θα τους εμφυτευτούν. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς κόστος αλλά μόνο με την αποφασιστικότητα της πολιτείας να διοικηθεί πραγματικά το νοσοκομείο από στελέχη που γνωρίζουν από νοσοκομεία, έχουν να επιδείξουν αποδεδειγμένα θετικά αποτελέσματα στον επαγγελματικό τους βίο και έχουν περπατήσει στους διαδρόμους ενός νοσοκομείου. Σίγουρα δεν μπορεί να επιτευχθεί όμως με νομιμοποίηση, κάθε 6 μήνες ή και λιγότερο, των παρανομιών που πραγματοποιούνται κάθε μέρα.

Γιατί δεν καταλογίζονται στους υπεύθυνους αυτών των πράξεων οι ζημιές αλλά χρεώνονται εις βάρος του δημοσίου και των ελλήνων πολιτών? Δικαιούμαι να ξέρω? Πως θα κατευθυνθούν, θα παραδειγματιστούν , θα διοικήσουν και θα διοικηθούν οι σωστοί και έντιμοι διοικητές νοσοκομείων και υπηρεσιών όταν όσοι παρανομούν , σπαταλούν, κακοδιαχειρίζονται, καταχρώνται χρήματα και υλικά συνεχώς νομιμοποιούνται γιατί είναι μάλλον αρεστοί και εκλεκτοί.

Άλλη διοίκηση νοσοκομείου σε μεγάλο νησί προμηθεύτηκε ιατροτεχνολογικό υλικό που χρησιμοποιείται καθημερινά από όλα τα νοσοκομεία σε πολλούς ασθενείς και δεν βρήκε την τιμή του στο παρατηρητήριο τιμών (π.τ)! Και όμως αυτή υπήρχε στο π.τ και ήταν από το δικό της νοσοκομείο!

Σε μεγάλα νοσοκομεία , τα οποία κάθε μέρα έχουν στάση εργασίας γιατί έχουν ελλείψεις, έχουν όμως να κάνουν διαγωνισμό για υπηρεσίες και αναλώσιμα από το 2010 (δηλαδή 6 χρόνια δεν κατάφεραν να κάνουν έναν διαγωνισμό για μια από τις πιο ακριβές υπηρεσίες που τους αναγκαιούν)!

Μπορεί κανείς να γράψει εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα σπατάλης και διαπιστωμένης κακοδιαχείρισης. Αρκεί να δει τα πορίσματα του ΣΕΥΥΠ, τις ετήσιες εκθέσεις του ΓΕΕΔ  αλλά και τις εκατοντάδες απορριπτικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν θέλουν όλοι να σταματήσουν οι καθημερινές ανεύθυνες και ανύποστατες καταγγελίες για την κατάσταση των νοσοκομείων θα πρέπει να δώσουν στους πολίτες την απαιτούμενη πληροφόρηση για το ποιά νοσοκομεία αφορούν αυτές οι νομιμοποιήσεις, για ποια υλικά και υπηρεσίες, πόσο κοστίζουν και επί ποίων διοικήσεων έγιναν όλες αυτές οι παρανομίες.

Αλλιώς όλοι θα φωνασκούν και θα αλληλοκαταγγέλονται, χωρίς επιχειρήματα και στοιχεία, οδηγώντας συνειδητά τους ασθενείς στις ιδιωτικές δομές υγείας και την οικονομία στα τάρταρα.

Σε τι μπορεί να βοηθάει η αναγραφή στο νόμο ,νομικά και δημοσιονομικά, η έκφραση «είναι εντός των συγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς» αφού όλοι πλέον γνωρίζουν ότι με τον προϋπολογισμό καθορίζονται όρια δαπανών και όχι ύψος κονδυλίων προς ανάλωση. Με την πραγματοποίηση δαπανών επιδιώκεται η επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη σύνδεση όλων των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Επίσης ότι τα έξοδα του ετήσιου προϋπολογισμού είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους στον οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωμή.

Από τη νομιμοποίηση των παράνομων προμηθειών οδηγούμαστε αναγκαστικά σε αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και σε κάποιες περιπτώσεις και σε επιπλέον νοσοκομειακό clawback και rebate.

Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από αυτούς που εισηγήθηκαν και από αυτούς που ψήφισαν αυτές τις διατάξεις δεν γνώριζαν πολλά από τα παραπάνω. Είχαν πραγματικά αγνές προθέσεις και το έκαναν για να βοηθήσουν το σύστημα υγείας και τους ασθενείς. Τώρα που ξέρουν κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες, πιστεύω ότι θα καταργήσουν άμεσα τις πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις που δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας και  σπατάλης στους πολίτες αλλά και επιβράβευση της κακοδιαχείρισης.

 

 

 

 

Νοσοκομειακό Clawback: Η ώρα της αλήθειας

Νοσοκομειακό Clawback: Η ώρα της αλήθειας

Το 2016 βαίνει προς το τέλος του και ο λογαριασμός για το clawback, όπως προβλεπόταν στην νομοθεσία, στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις φαίνεται πραγματικά εφιαλτικός. Ήταν όμως αναμενόμενο το  ύψος του clawback τόσο όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ όσο και τα νοσοκομεία.

Στις αρχές του 2016 είχε επισημανθεί ότι το clawback θα ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη και θα ήταν ένα big bang εάν δεν αντιμετωπιζόταν έγκαιρα και με υπευθυνότητα. Πολλοί σχολίαζαν ότι ήταν υπερβολικές αυτές οι εκτιμήσεις. Αποδείχθηκε όμως ότι ήταν σωστές.

Κάποιοι επιλέγουν καθηγητές για τις μελέτες και τις προβλέψεις τους γιατί «είναι διαφορετικό πράγμα να μιλάς ως ακαδημαϊκός οπότε μπορεί να είσαι και ανεύθυνος και διαφορετικό να μιλάς ως πολιτικός ή από θέση ευθύνης οπότε πρέπει να αντιμετωπίσεις όσα θεωρητικά έλεγες».

Η φωνή της κοινής λογικής ποτέ δεν είναι αρεστή. Δημιουργεί δυσαρέσκεια και δεν γίνεται αποδεκτή. Όμως προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις και τεράστιες μη χρειαζούμενες δαπάνες. Σε πολλούς αρέσει η «δημιουργική λογιστική» αλλά σε κανέναν δεν αρέσει το δημόσιο λογιστικό (το οποίο είναι νόμος και πρέπει να εφαρμοσθεί).

Είχε αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναζητήσουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που θα τις βοηθήσουν να μειώσουν τα κόστη τους και να γίνουν ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς όπως επιτάσσουν οι συνθήκες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Η επιμονή χρησιμοποίησης στοιχείων, από καθηγητές, που δεν βοηθούν στην πραγματική κατανόηση του σημερινού προβλήματος στην Ελλάδα μόνο τροχοπέδη μπορούν να αποτελέσουν εάν δεν είναι επίκαιρα και αξιόπιστα.

Γράφεται παντού για την υποχρέωση να μειωθεί το clawback κατά 30% το 2017. Αλήθεια επι ποιου ακριβώς ποσού και σε ποια νομοθετημένη υποχρέωση προς τους θεσμούς αναγράφεται αυτό? Γιατί αυτό είναι μια υπόσχεση προς τους θεσμούς, και δεν αφορά οικονομικές υποχρεώσεις,  που ενδεχομένως και να μην υλοποιηθεί την ίδια στιγμή που δεν εφαρμόζονται οι ψηφισμένοι νόμοι και η δέσμευση της χώρας όσον αφορά το ύψος των δαπανών και την τιμολόγηση των φαρμάκων.

Γράφτηκε σε έγκριτα site ότι προτάθηκε στην συσταθείσα επιτροπή για τον έλεγχο των φαρμακευτικής δαπάνης ένα  σύστημα στο οποίο θα  καταγράφονται όλα τα φάρμακα τα οποία προμηθεύεται κάθε νοσοκομείο, και στη συνέχεια να καταγράφεται και κάθε φάρμακο το οποίο χορηγείται σε κάθε ασθενή, σε κάθε κλινική και ότι ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο στις προμήθειες των φαρμάκων των νοσοκομείων, αλλά και στον έλεγχο της κατανάλωσης, προκειμένου να τεθούν οι περιορισμοί που θα οδηγήσουν στη μείωση της υπέρβασης της ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτά όμως είχαν ξεκινήσει πιλοτικά να εφαρμόζονται από το 2014 από την ΕΠΥ με την συνδρομή του ΕΟΦ και οι σημερινοί υποστηρικτές  τους αντιδρούσαν έντονα. Άραγε τι άλλαξε σήμερα? Αυτοί που το πρότειναν σίγουρα το γνωρίζουν. Όμως όλοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι χάθηκαν 2 χρόνια και η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη υπερέβη κάθε προϋπολογισμό και κάθε όριο.

Επίσης γράφτηκε ότι για τις καταγραφές τόσο των προμηθειών, όσο και της κατανάλωσης των φαρμάκων «ανεβαίνουν» οι τόνοι, καθώς οι …μνηστήρες για το πόνημα, είναι πλέον τρεις: η ΗΔΙΚΑ που λειτουργεί την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ο ΕΟΠΥΥ που διαθέτει την ΚΜΕΣ και ο ΕΟΦ που διαθέτει το σύστημα καταγραφής πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιριών.

Οι τρεις παραπάνω οργανισμοί εμμέσως ή αμέσως δεν ανήκουν στο κράτος? Γιατί λοιπόν λειτουργούν ανταγωνιστικά και όχι συνεργατικά? Υπάρχει «κάτι» που τους χωρίζει? Ή μήπως ομολογούν ότι κάνουν 3 φορές την ίδια δουλειά σπαταλώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους? Επειδή το clawback είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αλλά και ακριβή ταυτόχρονα καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν κοινή ορολογία κάτι που είναι ευδιάκριτο ότι τους λείπει. Κατόπιν έρχεται η διαλειτουργικότητα και μετά όλα τα άλλα.

Όπως έγκαιρα είχε γραφτεί πριν 10 μήνες είναι εύκολα αντιληπτό ότι πρέπει άμεσα οι επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την υγεία (ΣΦΕΕ,ΠΕΦ,.) να βρουν έναν αξιόπιστο τρόπο και έναν αξιόπιστο φορέα του δημοσίου και με διαφανείς διαδικασίες να καταγράψουν επίσημα όλες τις πωλήσεις τους στο σύστημα υγείας γενικότερα αλλά και στα νοσοκομεία ειδικότερα εάν επιθυμούν να πληρωθούν για τα ληξιπρόθεσμα και τις σημερινές οφειλές προς αυτούς. Άλλως κινδυνεύουν να μην τους καταβληθούν τα οφειλόμενα και το προτεινόμενο από τη νομοθεσία clawback να φαντάζει ειδυλλιακό. Η καθημερινή και ουσιαστική ενασχόληση μου με την εξέλιξη του θέματος αυτού δείχνει ότι ο υπολογισμός των  ποσών για το νοσοκομειακό clawback που παρουσιάζονται απέχουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα ξεπεράσει το 50% της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ειδικά εάν υπολογιστεί με τα δεδομένα που διαρρέουν στα μέσα. Ο υπολογισμός του είναι πολύ πιο σύνθετος από αυτόν του ΕΟΠΥΥ αφού περιλαμβάνει επι πλέον παραμέτρους σύμφωνα με την νομοθεσία.

Για να μειωθεί το clawback δεν απαιτούνται επιτροπές και «ειδικοί». Εάν πραγματικά θέλουν όλοι να μειωθεί το clawback θα πρέπει να μην υπάρχει ακατάσχετη παροχολογία από όλους , να υπάρχουν πραγματικά επιδημιολογικά στοιχεία και όχι αποτέλεσμα προκλητής ζήτησης από «ακριβή» ενημέρωση, να γίνονται όπως προβλέπεται οι αγορές φαρμάκων από τα νοσοκομεία , να πληρώνονται όπως επιβάλλεται οι εταιρείες από την αρμόδια αρχή και τέλος ένας και μόνο αξιόπιστος φορέας συλλογής δεδομένων προκειμένου αυτό να υπολογιστεί σωστά.

Εάν δεν ακολουθηθούν αυστηρώς οι πρόσφατες (2-11-2016) οδηγίες του ΓΛΚ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους και την αποφυγή συσσώρευσης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, το clawback θα ξεπεράσει το 50% φέτος και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο το 2017!!

 

Ενδιαφέροντα άρθρα

CLAWBACK ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΚΑΙ BIG BANG

CLAWBACK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

CLAWBACK ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΟΤΑΝ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ